ag-logo-x

Juridical

Tietosuojaseloste

 

Lakiasiaintoimisto-Law Office Aimo Guttorm -nimisen toiminnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste 1.1.2019

Henkilörekisterin pitäjä: Fishequipe Ky/Lakiasiaintoimisto-Law Office Aimo Guttorm, Y-tunnus: 0761021-5

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Varatuomari Aimo Guttorm

Satamatie 39 A 35

90520 Oulu

Puhelin +358 400 927 551

Sähköposti: aimo.guttorm@agjuridical.fi

 

A)    Asiakasrekisteri kattaa:

Asiakkaiden, toimeksiantoja hoidettaessa myös asiakkaamme vastapuolen ja todistajien, henkilötietoja ja muita käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja.

 

B)    Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja suostumuksen perusteella
 • Oikeutettu etu (mm. vastapuolen henkilötietojen käsittely)

 

C)    Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvät velvoitteet
 • Toimeksiantojen hoitaminen ja siihen liittyvät velvoitteet

 

D)    Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 • Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero

 

E)    Asiakastiedot

 • toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot ja asiakirjat
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Y-tunnus
 • muut asiakassuhteen hoidon kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot

 

F)   Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa maksutta tallentamamme henkilötiedot salassapito- tai vaitiolovelvollisuutta koskevat seikat huomioon ottaen. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Poisto-oikeus (oikeus tulla unohdetuksi)

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

G)   Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyiltä itseltään
 • toimeksiantoja hoidettaessa vastapuolta ja todistajia koskevia henkilötietoja päämieheltä
 • viranomaisilta ja muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa.